Leveringsbetingelser

Byggeforløb

Et grundigt og detaljeret forarbejde er forudsætningen for et godt byggeforløb. For os er det vigtigt, at du er med hele vejen igennem for at undgå misforståelser. Det giver dig tryghed for, at alt forløber, som det skal. Først og fremmest skal vi have prisniveauet og de overordnede ønsker til huset på plads. Når de er fastlagt, laver vi et forslag med tegninger og prisoverslag. Det drøfter vi i fællesskab, og ud fra dét udformer vi en grundplan. 

Herefter drejer det sig om at udvælge bl.a. materialer og udstyr – og til det formål har vi vores showroom med materialeprøver, som du kan vælge overflader ud fra. 

På samme møde bliver leveringsomfanget opdateret med alle konstruktioner, overflader og aftaler, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt og hvem der skal levere og montere iht. byggeløsning. Det er metoden til at indpasse dine ønsker og drømme i den færdige bolig. Endvidere skal du en tur forbi HTH, for at vælge overfladerne på bl.a. køkken, bordplader og garderobe. 

I forbindelse med selve byggeperioden får du en byggemappe med mange informationer. Så ved du, hvilke håndværkere der er ansvarlig for hvad, og hvordan du kommer i kontakt med dem. 

Når huset er færdigt, mødes vi til en officiel afleveringsforretning. Her får du en afleveringsprotokol med al information om projektet, blandt andet gennemgang af drift og vedligehold. På afleveringsdagen skal der være tegnet fritidshusforsikring på huset af ejer.

Projektering

Frifeldt klarer hele projekteringsarbejdet, uanset om det er et Færdigt råhus eller en Nøglefærdig løsning, der er valgt. Vi udarbejder de nødvendige tegninger og sørger for myndighedsbehandlingen, med de nødvendige tilladelser (nedrivningstilladelse, byggetilladelse og evt. nedsivningstilladelse). Projekteringsarbejdet er inkluderet i prisen. Vi anvender kun de bedste byggematerialer, og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. 

Færdigt råhus

En rigtig god løsning for dig, som er gør-det-selv-typen og har fingersnilde.

Frifeldt udarbejder et færdigt råhus, hvor huset står færdigt udvendigt. Her står man selv for, el-, VVS-, murer- og malerentreprise samt indvendigt tømrerarbejde.

Inkluderet i Færdigt råhus:
• Fundament med indvendig kloak (udvendig kloak kan tilkøbes)
• Ydervægge rejses og beklædes udvendigt samt træ/alu vinduer- og dørpartier monteres. Frifeldt leverer isolering og indvendig beklædning, som bygherre selv monterer
• Tag rejses, isoleres og færdiggøres udvendig. Frifeldt leverer loft, som bygherre selv monterer
• Tegningsmateriale 

Materialer som Frifeldt leverer og bygherre monterer:
• Lofter 
• Isolering til ydervægge samt dampspærre og 45 mm påforing
• Skillevægge leveres tildannet, samt isolering hertil
• Vægbeklædning
• Laminat gulv, flere varianter
• Indvendige døre og lister
• Lysninger og bundplader til vinduer og døre

Hvad mangler man som bygherre ved et færdigt råhus? Svar: ydelserne under nøglefærdigt.

Nøglefærdigt

Et Nøglefærdigt hus er et helt færdigt hus, som er klar til indflytning. 

Denne pakke indeholder udover ydelserne i Færdigt råhus: 
• HTH inventar iht. plantegning og hvidevare
• El, vvs, murer og maler – jf. side 6.

Det eneste du skal gøre er, at møblere huset og anlægge grunden.

Fundament og indvendig kloak

Før arbejdet begynder, skal grunden være ryddet og plan. Det kan foretages af Frifeldt efter tilbud.

Skelpæle skal være synlige, grunden skal være bæredygtig og vores lastbiler skal kunne køre frem til sokkelkant – eventuelle køreplader faktureres til bygherre efter faktisk udgift. Der tages forbehold for høj grundvandsstand, samt krav om omfangsdræn. 

Randfundament støbt til frostfri dybde med ca. 20cm. synlig sokkel over terræn, som pudses. I byggefeltet afrømmes muldjord i en dybde af 30cm.

Overfladejord fra afrømningen og fundamentsrender lægges i depot på grunden. Skal der fjernes mere end 30cm. og derfor leveres ekstra fyldsand, faktureres dette efter faktisk forbrug og maskintimer. 

Fundamentet udføres iht. snittegning og øvrigt tegningsmateriale. Alle nødvendige afløb føres 20cm uden for sokkelkant.

El og varme

Forud for el-arbejdet fremsendes en standard el-plan iht. gældende regler. El-planen bliver gennemgået med bygherre for eventuelle tilkøb og ændringer. 

Der leveres:
• Lampeudtag og børnesikrede stikkontakter
• Termostatstyrede el-radiatorer i alle rum. Ved køb af varmepumpe luft/luft monteres der ikke el-radiatorer i køkken, alrum og stue
• Elektronisk udluftning i baderum
• Røgalarm tilsluttet strømforsyningen med batteri backup
• Udendørslampe ved indgangsdør
• Antenne kabel fra tv til teknik eller til gavl

Forbrug af strøm i byggeperioden betales af bygherren.

VVS

Kold- og varmvandsinstallation udføres med rørføring i 15mm PEX-rør lagt i separate rør. 

Der leveres: 
• Vandvarmer som passer til husets størrelse og udstyr
• Termostatstyret blandingsbatteri i brusekabine med brusesæt
• Et-grebs vandhaner ved vaske
• Gulvmonteret toilet med 3/6 liters skyl med soft close

Forbrug af vand i byggeperioden betales af bygherre.

Murerarbejde

Der er klinkegulv i badeværelser og fliser på vægge i brusenicher 2m op på væggen. Baderum er vådrums-sikrede. Hvis huset leveres med spa, opsættes fliser 2m op på væggene omkring spabadet. Er der tilkøbt rum med sauna er der klinker på gulvet. Der er afsat 399kr. inkl. moms brutto pr. m² til køb af klinker og fliser.

Maling ved Færdigt råhus

Udvendig stern og beklædning er færdigbehandlede og malede fra fabrikken. Underløb er forgrundede hvide.

Udvendige døre og vinduer leveres med alu udvendigt og malet træ indvendigt. Indvendige vægge leveres som profilbrædder, lister, lysninger, indv. døre – karme er hvidmalede og er inkluderet i den samlede Færdigt råhus pris.

Maling ved nøglefærdigt

Malerydelser under Færdigt råhus er inkl. + disse ydelser. Alle indvendige synlige remme og stolper males heldækkende hvide. Alle lysninger, indfatninger og fodlister spartles og slutmales efter opsætningen. Der opsættes filt i badeværelser, som males hvid i glans 25.

Tilkøb af terrasse

Der er bl.a. følgende tilkøbsmuligheder af træterrasser:
• 28x120mm Trykimprægneret
• 28x120mm Brunimprægneret
• 28x120mm Thermowood fyr
• 21x145mm Jatoba hårdtræ

Alle træterrasser er opbygget på trykimprægnerede strøer og støbt stribefundament. Der er også mulighed for betonfliser opbygget på 300mm sandpude.

Priser og levering

Alle priser er inkl. moms og gælder som faste priser til byggeriet er afsluttet. Ved byggeadresser på Sjælland og øer tillægges der transportomkostninger. 

Forbehold

Eventuelt tilslutningsbidrag for vand, kloak og el, er ikke inkluderet i prisen. Anlægsarbejde – herunder indkørsler, havearbejde og flisebelægning er ikke inkluderet i prisen.

Omkostninger i forbindelse med skorstensfejers godkendelse af brændeovn og skorsten, er ikke inkluderet i prisen.

Der tages forbehold for trykfejl i salgsmaterialet, samt priser og betingelser er kun gældende til nyt materiale foreligger.

Bemærk salgsmateriale og fotos kan vise ekstraudstyr, som ikke er indeholdt i prisen. 

De emner der er farvet orange på plantegningerne er ikke med i standardprisen, men kan tilkøbes iht. prislisten.

Ved nedsivning af tagvand i faskiner, er der beregnet 1 kassette pr. 20 m² tagflade ved optimale nedsivningsforhold. Ved hvert projekt fastlægges jordens nedsivningsevne. Er der behov for skelkonstatering og evt. koteplan på forlangende af kommunen, kommer der et tillæg for dette.

Aflevering

Ved aflevering gennemgår bygherre huset sammen med Frifeldt. Det er den afsluttende kvalitetskontrol og samtidig tjekkes listen med leveringsomfanget i samarbejde med bygherre. Frifeldt leverer huset til fast aftalt tid.

Garanti og reklamation

Frifeldt yder reklamationsret iht. ABT 18 på fejl og mangler ved materialer og det udførte arbejde. Udover den ovenfor anførte reklamationsret, gælder købelovens almindelige regler om mangler ved byggematerialer i en periode på fem år fra byggeriets aflevering – dog højest i seks år fra overgivelsen af materialerne til køberen.

Betaling

Ved nøglefærdigt betales der ved afleveringen af huset. Køber betaler 5%, dog mindst 50.000kr. af entreprisesummen ved afsætning af huset. 

Ved Færdigt råhus betales der 75% af entreprisesummen når huset er rejst og facader og spærkonstruktion foreligger. Restbeløbet betales 90 dage efter byggestart eller senest når alle aftalte leverancer er leveret på byggepladsen.

Ophavsret

Alt tegningsmateriale er beskyttet af ophavsretten. Kopiering, overdragelse eller anden misbrug må ikke ske uden Frifeldts skriftlige samtykke.

Kontakt og hør mere

Skriv dit navn og telefonnummer i felterne, så ringer vi dig op.

Alex Bordinggaard

Salgs- og udviklingschef

phone+45 4080 7009

mailalex@frifeldt.dk

Alex Bordinggaard

keyboard_arrow_up