Leveringsbetingelser

Byggeforløb

Et grundigt og detaljeret forarbejde er forudsætningen for et godt byggeforløb. Og for os er det vigtigt, at du er med hele vejen igennem for at undgå misforståelser. Det giver dig tryghed for, at alt forløber, som det skal. Først og fremmest skal vi have prisniveauet og de overordnede ønsker til huset på plads. Når de er fastlagt, laver vi et forslag med tegninger og prisoverslag. Det drøfter vi i fællesskab, og ud fra det udformer vi en grundplan.

Det næste byggemøde drejer sig om at udvælge bl.a. materialer og udstyr, og til det formål har vi vores showroom med materialeprøver, som du kan vælge overflader ud fra. På samme møde bliver leveringsomfanget opdateret med alle konstruktioner, overflader og aftaler, så der ikke er tvivl om hvad der er aftalt, og hvem der skal levere og monterer iht. byggeløsning. Det er metoden til at indpasse dine ønsker og drømme i den færdige bolig.

Endvidere skal du en tur forbi HTH, for at vælge overfladerne på bl.a. køkken, bordplader og garderobe. I forbindelse med selve byggeperioden får du en byggemappe med mange informationer. Så ved du, hvilke håndværkere der er ansvarlig for hvad, og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Når huset er færdigt, mødes vi til en officiel afleveringsforretning. Her får du en afleveringsprotokol med al information om projektet, blandt andet gennemgang af drift og vedligehold. På afleveringsdagen skal der være tegnet fritidshusforsikring på huset af ejer.

Projektering

Frifeldt klarer hele projekteringsarbejdet, om det er Færdigt råhus eller en Nøglefærdig løsning der er valgt. Vi udarbejder de nødvendige tegninger og sørger for myndighedsbehandlingen, med de nødvendige tilladelser (nedrivningstilladelse, byggetilladelse og evt. nedsivningstilladelse). Projekteringsarbejdet er inkluderet i prisen. Vi anvender kun de bedste byggematerialer, og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Færdigt råhus

Rigtig god løsning, hvis du har lyst til at deltage i byggeriet og har den fornødne tid og fingersnilde. Huset færdiggøres udvendigt, isolering, dampspærre og forskalling monteret indvendig på loftet. Dermed er du klædt godt på til at fortsætte arbejdet. 

Der kan være mange penge at spare, hvis man ønsker denne løsning. Ved denne byggeform leveres som minimum materialer til råhuset - altså ydervægge, tagkonstruktion, vinduer, døre, skillevægge, samt køkken, bad og garderobeskabe fra HTH iht. plantegningen, med de overflader der er aftalt.

Nøglefærdigt

Det er et helt færdigt hus, som er klar til indflytning. Denne pakke indeholder udover ydelserne i Færdigt råhus, el-pakke, hvidevarepakke, vvs-pakke, murer-pakke samt maler-pakken. Samt alt der er med i Færdigt råhus -pakken er monteret. Det eneste du skal gøre, er at gøre huset rent og møblerer huset, samt anlægsarbejde på grunden.

Fundament og indvendig kloak

Før arbejdet begynder, skal grunden være ryddet og plan. Det kan foretages af Frifeldt efter tilbud.

Skelpæle skal være synlige, grunden skal være bæredygtig, og vores lastbiler skal kunne køre frem til sokkelkant, eventuelle køreplader faktureres til bygherre efter faktisk udgift. Der tages forbehold for høj grundvandsstand, samt krav om omfangsdræn. 

Randfundament støbt til frostfri dybde, med ca. 20 cm. synlig sokkel over terræn, som pudses. I byggefeltet afrømmes muldjord i en dybde af 30 cm.
Overflade jord fra afrømningen og fundaments render lægges i depot på grunden. Skal der fjernes mere end 30 cm. og derfor leveres ekstra fyldsand, faktureres dette efter faktisk forbrug og maskintimer.

Fundamentet udføres iht. snittegning og øvrigt tegningsmateriale. Alle nødvendige afløb føres 20 cm uden for sokkelkant.

El og varme

Forud for el-arbejdet fremsendes en standard el-plan iht. gældende regler. El-planen bliver gennemgået med bygherre for eventuelle tilkøb og ændringer. Der leveres:
• Lampeudtag og børnesikrede stikkontakter
• Termostatstyrede el-radiatorer i alle rum. Ved køb af varmepumpe luft/luft monteres der ikke el-radiatorer i køkken, alrum og stue
• Elektronisk udluftning i baderum
• Røgalarm tilsluttet strømforsyningen med batteri backup
• Udendørslampe ved indgangsdør
• Antenne kabel fra tv til teknik eller til gavl
Forbrug af strøm i byggeperioden betales af bygherren.

VVS

Kold- og varmvandsinstallation udføres med rørføring i 15 mm PEX-rør lagt i separate rør. Der leveres:
• Vandvarmer som passer til husets størrelse og udstyr
• Termostatstyret blandingsbatteri i brusekabine med brusesæt
• Et-grebs vandhaner ved vaske
• Gulvmonteret toilet med 3/6 liters skyl med soft close
• Toiletrulleholder og håndklædeholdere
Forbrug af vand i byggeperioden betales af bygherre

Murerarbejde 

Der er klinkegulv i entre, badeværelser og fliser på vægge i brusenicher 2 m. op på væggen. Baderum er vådrums-sikrede. Hvis huset leveres med spa, opsættes fliser 2 m. op på væggene omkring spabadet. Er der tilkøbt rum med sauna er der klinker på gulvet. Der er afsat 399 kr. inkl. moms brutto pr. m² til køb af klinker og fliser.

Maling ved Færdigt råhus

Udvendig stern og beklædning er færdigbehandlede og malede fra fabrikken, underløb er forgrundede hvide.

Udvendige døre og vinduer leveres
med hvid alu udvendigt og hvidmalet træ indvendigt. Indvendige vægge leveres som hvidpigmenteret profilbrædder, lister, lysninger, indv. døre og karme er hvidmalede og er inkluderet i den samlede Færdigt råhus pris.

Maling ved nøglefærdigt

Maler ydelser under Færdigt råhus er
inkl.+ disse ydelser. Alle indvendige synlige remme og stolper males heldækkende hvide. Alle lysninger, indfatninger og fodlister spartles og slutmales efter opsætningen. Der opsættes filt i badeværelser, som males hvid i glans 25.

Tilkøb af terrasse 

Ved tilkøb af træterrasser er der følgende muligheder:
• 28x120 mm. Trykimprægneret
• 28x120 mm. Brunimprægneret
• 21x145 mm. Jatoba hårdtræ

Alle løsninger er med samme opbygning, på trykimprægnerede strøer og støbt stribefundament.
• 300x300 mm. Betonfliser opbygget på 300 mm. sandpude

Priser og levering 

Alle priser er inkl. moms og gælder som faste priser til byggeriet er afsluttet.
Ved byggeadresser på Sjælland og øer tillægges der transportomkostninger.

Forbehold 

Eventuelt tilslutningsbidrag for vand, kloak og el er ikke inkluderet i prisen. Anlægsarbejde herunder indkørsler, havearbejde og flisebelægning er ikke inkluderet i prisen. 

Omkostninger i forbindelse med skorstensfejers godkendelse af brændeovn og skorsten, er ikke inkluderet i prisen. 

Der tages forbehold for trykfejl i salgsmaterialet, samt priser og betingelser er kun gældende til nyt materiale foreligger. 

Bemærk salgsmateriale og fotos kan vise ekstraudstyr som ikke er indeholdt i prisen, de emner der er farvet orange på plantegningerne er ikke med i standardprisen, men kan tilkøbes iht. prislisten. 

Nedsivning af tagvand i faskiner er der beregnet 1 kassette pr. 20 m² tagflade ved optimale nedsivningsforhold. Ved hvert projekt fastlægges jordens nedsivningsevne. 

Er der behov for skelkonstatering og evt. koteplan på forlangende af kommunen kommer der et tillæg for dette. Der er ikke el gulvvarme under viste klinker i entré og sauna.

Aflevering 

Ved aflevering gennemgår bygherre huset sammen med Frifeldt. Det er den afsluttende kvalitetskontrol, og samtidig tjekkes listen med leveringsomfanget i samarbejde med bygherre. Frifeldt leverer huset til fast aftalt tid.

Garanti og reklamation
Frifeldt yder garanti iht. ABT 93 på fejl og mangler ved materialer og det udførte arbejde. Udover den ovenfor anførte garanti, gælder købelovens almindelige regler om mangler ved byggematerialer i en periode på fem år fra byggeriets aflevering, dog højest i seks år fra overgivelsen af materialerne til køberen.

Betaling 

Ved nøglefærdigt betales der ved afleveringen af huset. Køber betaler 5%, dog mindst 50.000 kr. af entreprisesummen ved afsætning af huset. 

Ved Færdigt råhus betales der 75 % af entreprisesummen når huset er rejst, facader og spærkonstruktion. Restbeløbet betales 90 dage efter byggestart, eller senest når alle aftalte leverancer er leveret på byggepladsen.

Ophavsret 

Alt tegningsmateriale er beskyttet af ophavsretten. 

Kopiering, overdragelse eller anden misbrug må ikke ske uden Frifeldts skriftlige samtykke.

Kontakt og hør mere

Skriv dit navn og telefonnummer i felterne, så ringer vi dig op.

Bjarne Nielsen

Salgs- og byggerådgiver

phone+45 2524 7020

mailbjarne@frifeldt.dk

Bjarne Nielsen

keyboard_arrow_up